Ana SayfaHaberlerCFA Türkiye 2023 başlıyor!

CFA Türkiye 2023 başlıyor!

PwC Türkiye tarafından yürütülen ve karbon emisyonunu azaltmaya yönelik projelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan Climate Finance Accelerator (CFA) küresel destek programının başvuruları başladı.

Birleşik Krallık Hükümeti tarafından fonlanan Climate Finance Accelerator, iklim krizi ile mücadele eden projelerin geliştirilmesini ve finansmana erişmesini kolaylaştırmayı amaçlayan bir accelerator programıdır. İklim değişikliği odaklı proje geliştiricilere teknik ve finansal hazırlık, bilgi paylaşımı ve finansmana erişim konularında birçok destek ve ücretsiz eğitim olanakları sunmaktadır. Program, teknik desteğin yanı sıra İstanbul ve Londra’da planlanan yatırımcı etkinliklerinde proje geliştiricileri ve finansörleri bir araya getirerek projelerin uygun finansmana erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Program karbon emisyonunu azaltıcı etkisi bulunan projelerin finansmana ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. CFA, küresel ısınmayı 1,5°C’de kısıtlamak isteyen dokuz ülkede faaliyet göstermektedir (Kolombiya, Nijerya, Meksika, Türkiye, Güney Afrika, Peru, Mısır, Pakistan, Vietnam).

Türkiye’de CFA uygulaması PwC Türkiye öncülüğünde gerçekleşmektedir. CFA programı proje geliştiricilere teknik, finansal, cinsiyet eşitliği ve toplumsal kapsayıcılık konularında ilgili uzmanlardan destek ve eğitim sağlar. Ayrıca program ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlar ve kamu kuruluşlarıyla bilgi paylaşımı ve eğitim olanakları sağlamaktadır. Eğitimin ardından proje geliştiriciler finansörler ile İstanbul’da ve Londra’da planlanan etkinliklerde bir araya gelip projelerini tanıtma imkanına sahip olmaktadır.

Programın ilk aşamasında (2021-22) 6 proje seçilirken, programın ikinci aşamasında (2022-23) 8 proje seçildi. Dört aylık bir süre boyunca, bu projeler her iki aşamada da teknik, finansal, hafifletme potansiyeli ve toplumsal cinsiyet ve sosyal içerme konularında destek almıştır.

CFA Türkiye’nin üçüncü aşaması için iklim teknolojileri, enerji, ulaşım, sanayi, ormancılık, atık yönetimi gibi sektörlerden karbon emisyonunu azaltıcı en fazla 10 proje seçilerek yatırım süreçleri için gerekli ön hazırlıklarda destek olunduktan sonra potansiyel yatırımcılar ile tanışmaları sağlanacaktır.

CFA programı ayrıca Mart 2024’te Londra’daki yatırımcılar ile birlikte Londra’da bir dizi etkinlik yürütecektir. CFA Türkiye programından uygun büyüklükte ve hazır durumdaki projeler katılmaya davet edilecektir.

Aday projeler aşağıdaki kriterlere sahip olmalıdır: 

  • Doğrudan veya dolaylı olarak sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik iklime dair ölçülebilir sonuçlar sağlamak üzere tasarlanmalı.
  • Toplam finansman ihtiyacı 5-150 milyon ABD doları olmalı. Bazı durumlarda daha küçük projeler programa dahil edilebilir. Birden fazla küçük projeden oluşan fonlar veya benzeri yapılar da memnuniyetle karşılanmaktadır.
  • Projenin (en azından) fizibilite öncesi aşamada bulunması.
  • Uzun vadede kazanç sağlayan iş modeli olmalı.
  • Cinsiyet eşitliğini ve sosyal kapsamı artırıcı etkilere sahip olması bir artı olarak kabul edilmektedir.

Program hakkında detaylı bilgiye https://www.pwc.com.tr/cfa-turkiye-tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.