Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Girişimler Haritası (Haziran 2021) Yayınlandı

0
8

Yapay zeka ekosisteminin tüm paydaşlarının bütüncül olarak gelişmesini ve sürdürülebilirliğini desteklemek; kişi ve kurumlar arasında işbirliklerini, kapasite ve ticarileşme oranının artmasını sağlamak amacıyla çalışan “Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi”nin Girişimler Haritası (Haziran 2021) yayımlandı.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI) Haziran 2021 haritasında görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot ve diyalogsal yapay zeka, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi alanlarda çalışmalar yapan toplan 188 girişim yer alıyor.

Görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot ve diyalogsal yapay zeka, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi 12 farklı kategoride çalışmalar yapan girişimlerle ilgili daha ayrıntılı bilgiye https://turkiye.ai/girisimler/ adresinden ulaşabilirsiniz.

TRAI Girişim Haritası yılda 3 kez güncellenerek, Türkiye ekosisteminde yer alan yapay zeka girişimleri eklenmektedir. TRAI ekosisteminde yer alan girişimlerin akademi ve özel sektör ile buluşmalarına, ortak proje yapmalarına, yatırımcı bulmalarına ve yurt dışına açılmalarına yardımcı olmaktadır.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Girişimler Haritası (Haziran 2021) Hakkında

2021 Şubat ayında yayınlanan TRAI Girişim haritasında 164 girişim bulunurken, bu sayı, Haziran 2021 tarihinde ise 188’e ulaştı. Kategori olarak artışlar ise aşağıdaki gibidir:

 Şubat 2021Haziran 2021
Görüntü işleme4759
Öngörü ve Veri Analitiği2124
Arama Asistanı ve Arama Motoru66
Doğal Dil İşleme1616
Chatbot ve Diyalogsal Yapay Zeka1718
Makine Öğrenmesi3235
Optimizasyon910
Otonom Araç67
Robotik Süreç Otomasyonu78
Akıllı Platform35

Yıllara Göre TRAI Yapay Zeka Ekosistemi 

Girişimcilik ekosisteminin geliştiği, yapay zeka çalışmalarının hız kazandığı son yıllarda Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ekosistemi de önemli ölçüde büyüdü. Kurulduğu 2017 yılını 24 girişimle tamamlayan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin, 2018 yılında 28 şirket desteği, 9 teknoloji iş ortağı ve ekosistem haritasında 64 girişimi bulunuyordu.

Görüntü işleme, doğal dil işleme, otonom araç, chatbot, ses tanıma, öngörü ve analitik gibi konularda çalışmalar yapan girişimlerin sayısı 2019 yılında 75’e çıktı.

2020 yılının mart ayına gelindiğinde ise özel sektörün yapay zekaya olan ilgisi, artan yatırım ve destek imkanlarıyla birlikte yapay zeka girişimleri değer yaratmaya, etki alanını geliştirmeye devam etti ve girişim sayısı 112’e ulaştı. 2020’nin temmuz ayında girişim haritasında 134 girişim varken, kasım 2020’de bu sayı 145, Şubat 2021’de ise 164 oldu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here